Описание

Лесен за използване.

Първо заредете дрона чрез USB кабел. Поставете го на дланта си и го включете. Изчакайте да светне зелената светлина и го подхвърлете във въздуха.

Безопасно използване.

Дронът е защитен от висококачествена мека пластмаса, която предотвратява контакт с витлата и предпазва устройството от повреди.

Инструкции за употреба:

  1. Заредете напълно батерията, преди да използвате продукта за първи път.
  2. Когато червената лампа на USB зарядното угасне, батерията е напълно заредена.
  3. Поставете батерията обратно в устройството.
  4. Включете превключвателя и поставете дрона върху дланта на ръката си.
  5. Когато светне само зелената светлина го подхвърлете във въздуха.
  6. След това дронът се управлява, като поставите ръката си в близост до устройството.